Egemenlik Üzerine - Timaş Yayınları

egemenlik-uzerine-9786256582101.jpg
Yeni

Egemenlik Üzerine

SİYASET LİTERATÜRÜNE "EGEMENLİK" KAVRAMINI KAZANDIRAN BODİN'İN BAŞYAPITI
Marka: Timaş Akademi
Kitaplık: Siyasetname Kitaplığı
Diziler: Timaş Akademi - Batı Siyaset Düşüncesi
Sayfa / Ebat: 176s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Mayıs’24 / Mayıs’24
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-6582-10-1
Barkod: 9786256582101
200.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Bodin siyasal düşünce tarihine “egemenlik” kavramını hediye etmesi ile bilinir. Politik arenaya bugünden baktığımızda egemenlik mefhumundan uzak bir yönetim erkini tahayyül edemez ve Bodin’in katkısının ne olduğunu tam olarak idrak edemeyebiliriz. Oysa kilisenin ve feodal siyasi yapıların hâkimiyeti altında geçen Orta Çağ boyunca Avrupa’da monarkın/hükümdarın iktidarı mutlak olmaktan uzaktır. Modern ulus-devletlerin bir önceki safhası olan mutlakıyetçi devletlerin ortaya çıkışında Bodin’in kavramsallaştırdığı egemenlik düşüncesi önemli ve ideolojik bir rol oynamış, kamu hukukunun bilimsel bir disiplin haline gelmesine yardımcı olmuştur.
Egemenliğin bölünemezliği ve erkin hükümdarda temerküz etmesinin devletin asli koşulu olduğu fikri, bugünden baktığımızda uygulanamaz derecede katı ve mutlakıyetçi görünse de sonraki yüzyılların anayasal ve idari tartışmalarına zemin hazırlamış ve kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, sivil toplum, insan hakları gibi egemenliğe ilişkin istisnai hallere dair tartışmalara da alan açmıştır.
Cambridge Üniversitesi Yayınlarının Batı Siyaset Düşüncesi Klasikleri serisinde yer alan ve Reha Kuldaşlı çevirisiyle Türkçeye kazandırılan Egemenlik Üzerine, Bodin’in başyapıtı olan Devletin Altı Kitabı’nın dört bölümünden oluşmakta ve modern bir siyasal kavram olan egemenliğin kurumsallaşma tarihi üzerine nitelikli bir tartışma sunmaktadır.
Editörün görüşü
Bodin siyasal düşünce tarihine egemenlik kavramını armağan etmesi ile siyaset felsefesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Orta Çağ siyasi-dini iktidar yapılanmasından modern devletlere giden süreçte monarşiyi hukuki ve felsefi temeller üzerine oturtmuştur. Bodin’in -bugünden baktığımızda- katı ve mutlakiyetçi görünen egemenlik anlayışı tarihi çizgide hüküm ifade etmiş, bugünü ilgilendiren yanıyla kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, sivil toplum, insan hakları gibi egemenliğe ilişkin istisnai hallere dair tartışmalara da alan açmıştır.
En önemli cümle
Eşyasını bir başkasına ödünç veren kişi nasıl bu eşyanın daimî maliki olmaya devam ediyorsa, yargılama veya emretme erkini ya da otoritesini sınırlı ve belirli bir süreliğine ya da diledikleri kadar verenler de bu şekildedir. Aksi olup bir hükümdarın kurmayına devrettiği erke egemenlik denseydi, bu kişi söz konusu erki hükümdarına karşı kullanabilir; hükümdar önemsiz biri olarak kalırken tebaa kendi efendisine, hizmetkâr ise sahibine emrederdi ki bu saçma bir durum olurdu.
Bu kitap neden önemli
Egemenlik siyaset biliminin en çok tartışılan konularından bir tanesidir. Tarihte ilk kez Jean Bodin tarafından kavramsallaştırılmış ve devletin iktidarı ile ilişkilendirilmiştir. Devleti büyük bir aileye benzeten, mülkün aileye, egemenliğin ise yöneticiye ait olduğunu savunan Bodin’in bu eseri literatürde bir başyapıt sayılmaktadır. Felsefe tarihinin önemli metinlerini tercüme eden Reha Kuldaşlı tarafından dilimize kazandırılmıştır.

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
osmanlinin-bagdattaki-son-yillari-9786256582088.jpg

Osmanlı’nın Bağdat’taki Son Yılları

Timaş Akademi
440.00 TL
18-yuzyilin-ikinci-yarisinda-osmanlida-sarraflar-ve-iliski-aglari-9786256582064.jpg

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar Ve İlişki Ağları

Ertan Ünlü
Timaş Akademi
250.00 TL