Türk (Bahri) Memlükler Döneminde Hadis İlmi - Timaş Yayınları

turk-bahri-memlukler-doneminde-hadis-ilmi-9786256582019.jpg

Türk (Bahri) Memlükler Döneminde Hadis İlmi

SOSYAL TARİH IŞIĞINDA HADİS ÇALIŞMALARI
Marka: Timaş Akademi
Sayfa / Ebat: 352s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Kasım’23 / Kasım’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-6582-01-9
Barkod: 9786256582019
310.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Doğuşundan günümüze İslamî ilimlere dair literatürün zengin bir yekûn tuttuğu aşikâr olmakla birlikte genel olarak vahye dayalı bilginin yorumlanıp şekillendiği, farklı kültürlerin, düşünce akımlarının etkisiyle gelişip her bir ilim dalının kendi mecraını bulduğu tarihî süreç, dönemleri itibariyle tam olarak ortaya konulamamıştır. Hadis tarihi ele alınırken başta Hz. Peygamber dönemi olmak üzere hicri ilk üç asrı içine alan ve rivayet asrı diye tavsif edilen döneme geniş yer verilmekte, özellikle de beşinci asırdan sonraki süreç çoğu zaman fazla ayrıntıya girilmeden ele alınmaktadır. Üstelik daha çok belli bir dönemde telif edilen literatür üzerinde durulmakta, siyasi arka plan ve sosyal hayat genellikle ihmal edilmektedir. Nitekim hicri 7. yüzyıldan itibaren hüküm süren Memlükler dönemi de hadis ilmi açısından yeteri kadar ele alınmış değildir.

Memlükler dönemindeki hadis ilminin sadece literatür merkezli bir anlatıya dönüşmemesi ve hadis ilminin her açıdan ele alınıp muhaddislerin konumunun belirlenebilmesi için söz konusu dönemdeki hadis âlimlerinin birbirleriyle ilmî ve sosyal ilişkileri ile siyasilerle olan münasebetlerinin de ele alınması gerekmektedir. Zira askerî bürokrasinin oldukça güçlü olduğu, etnik köken ve mezhep yönünden idarecilerle halkın ayrıştığı Memlük toplumunda ulemanın, halk ile yönetici kesim arasında aracı olmak gibi önemli bir vazifesi de bulunmaktadır. Âlimlerin büyük kitleleri harekete geçirme gücünün farkında olan idareciler, bu alanda öne çıkanların desteklerini arkalarına alarak halk üzerinde meşruiyet sağlama ve otoritelerini temin etme ihtiyacı duymuşlardır. Bu nedenle savaş kararı, barış müzakeresi gibi kritik noktalarda İslâm âlimlerinin toplum üzerindeki etkisini hesaba katmak durumunda kalmışlardır.

Dr. Nagihan Emiroğlu, TÜRK (BAHRÎ) MEMLÜKLER DÖNEMİNDE HADİS İLMİ isimli bu çalışmada hicri 7-8/ miladi 13 ve 14. yüzyıllardaki hadis çalışmalarını literatür düzeyinde ele aldıktan sonra sosyal tarih anlayışına ağırlık vererek tüm bu faaliyetlerin hayat bulduğu sosyal yapıyı, toplumdaki hadis algısını, genel olarak hadis ilminin halk ve siyasiler nazarındaki konumunu değerlendiriyor. Moğollara ve Haçlılara karşı kazandığı zaferlerle tarihte iz bırakan ve yaklaşık iki buçuk asır boyunca Mısır, Şam ve Hicaz gibi İslâm dünyasının önemli bölgelerini hâkimiyeti altında bulunduran ve kurduğu müesseselerle kendisinden sonraki İslâm devletlerine tesir eden Memlük Türk Devletini hadis tarihi açısından kapsamlı bir biçimde inceliyor.

Editörün görüşü
Çalışma 1250-1382 yıllarında hüküm süren ve Türk (Bahrî) Memlükler dönemi olarak isimlendirilen Memlük Devleti’nin ilk asrını hadis tarihi açısından ele almaktadır. Giriş dışında üç bölümden oluşan çalışmada dönemin hadis eğitim öğretim mekânları, hadis tahammül yolları, ilmî seyahatler, bazı meşhur âlimler, hadis ilmi ile ilgili telif edilen eserler ele alınarak hadis kimlikleri ile öne çıkan ulemanın birbirleriyle ve siyasîlerle münasebetleri ile sosyal konumları tespit edilerek umumî bir hadis tarihi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
En önemli cümle
Burada amaç biyografi yazmak değil, belli başlı muhaddislerin hayat hikâyeleri üzerinden dönemi tanımak ve günümüzde bilinen pek çok muhaddisin Türk (Bahrî) Memlükler döneminde yaşadığını göstermektir
Bu kitap neden önemli
-Türk (Bahrî) Memlükler dönemi olarak isimlendirilen Memlük Devleti’nin ilk asrını hadis tarihi açısından ele alıyor. -Hadis tarihi çalışmalarında görece göz ardı edilen bir zaman dilimini sosyal tarih anlayışını merkeze alarak anlatıyor.
Anahtar kelime
Memlükler, Hadis

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
osmanlinin-bagdattaki-son-yillari-9786256582088.jpg

Osmanlı’nın Bağdat’taki Son Yılları

Timaş Akademi
440.00 TL
18-yuzyilin-ikinci-yarisinda-osmanlida-sarraflar-ve-iliski-aglari-9786256582064.jpg

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar Ve İlişki Ağları

Ertan Ünlü
Timaş Akademi
250.00 TL