Hemşinli Mehmed Ali Paşa - Timaş Yayınları

hemsinli-mehmed-ali-pasa-9786050846874.jpg

Hemşinli Mehmed Ali Paşa

Reform Çağı'nda Geleneğin ve Sarayın Muhafızı: Damat Mehmed Ali Paşa
Marka: Timaş Akademi
Kitaplık: Timaş Akademi Kitaplığı
Diziler: Timaş Akademi - Tarih Dizisi
Sayfa / Ebat: 480s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Mart’23 / Nisan’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-605-08-4687-4
Barkod: 9786050846874
Üst Başlık: Tanzimat Muhâlifi ve Hanedan Damadı
390.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Sultan II. Mahmud’un kızı, hanedanın tek şairesi Adile Sultan’la evlenerek hanedan damadı sıfatını kazanan, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz olmak üzere üç padişah dönemini idrak eden Hemşinli Mehmed Ali Paşa, kariyeri boyunca altı kez kaptan-ı derya, iki kez serasker, bir kez de sadrazam vazifelerini ifâ etmiştir.

Dr. Serap Sunay, Hemşinli Mehmed Ali Paşa: Tanzimat Muhâlifi ve Hanedan Damadı başlıklı eserinde, Tanzimat Dönemi’nin en önemli devlet adamlarından biri olan fakat literatürde baş hasmı Mustafa Reşid Paşa kadar öne çıkamamış ve üzerine müstakil herhangi bir çalışma yapılmamış Damat Mehmed Ali Paşa’nın hayatı ve siyasî mücadelesini anlatıyor. Bilhassa Sultan Abdülmecid dönemine damga vuran Hemşinli Mehmed Ali Paşa’nın askerî ve siyasî sahadaki pek çok faaliyeti, dünya görüşü, olaylara dahli, muhiti, nüfuzu, ailesi ve mal varlığı gibi hem devlet adamlığı ve hem de özel yaşamına dair detayları ortaya koyarak alandaki büyük boşluğu dolduruyor.

Hemşinli Mehmed Ali Paşa’nın gücünün, üstlendiği idari ve askerî görevlere ek olarak damatlık pozisyonundan geldiğini ileri süren yazar, Osmanlı devlet mekanizmasında padişah damadı olmanın ne anlama geldiğini ve en büyük rakibi Mustafa Reşid Paşa’ya karşı verdiği kıyasıya mücadelede damatlığını etkin bir silah olarak nasıl kullandığını yaşamından verdiği muhtelif örneklerle inceliyor. Dr. Serap Sunay’ın Osmanlı ve Fransız arşiv belgeleri başta olmak üzere, İngiliz, Fransız, Amerikan basını ile hiziplerin birbirlerine reddiye şeklinde kaleme aldırdıkları Fransızca eserlerin yanı sıra geniş bir literatüre dayalı, uzun süren bir çalışmanın mahsulü olan bu eseri, paşanın şahsında dönemin siyasî arka planının resmini çiziyor.

Editörün görüşü
Dr.Serap Sunay, bu eserinde Tanzimat Dönemi'nin en önemli devlet adamlarından biri olan fakat hasımı Mustafa Reşid Paşa kadar öne çıkamamış, üzerine fazla çalışma yapılmamış Damat Mehmed Ali Paşa'nın hayatına mercek tutuyor. Hemşinli Mehmed Ali Paşa’nın askerî ve siyasî sahadaki pek çok faaliyeti, dünya görüşü, olaylara dahli, muhiti, nüfuzu, ailesi, mal varlığı gibi devlet adamlığı ve kişisel özellikleriyle birlikte özel yaşamına dair detayları da ortaya koyan yazar alandaki büyük bir boşluğu doldururken, paşanın şahsında dönemin siyasî arka planını da ortaya koyuyor.
En önemli cümle
Söz konusu tezat yani, Mehmed Ali Paşa’nın nasıl yok sayıldığını Taner Timur’un : “… Günümüzde egemen olan ve daha ziyade Anglosakson yorumlara paralel olarak geliştirilmiş tarih yazımına göre ise, Mustafa Reşid Paşa’nın en büyük reformcu, Mehmed Ali Paşa’nın da ismi bile unutulmuş bir hiç olduğunu ilaveye bilmem gerek var mı?” sözleri en güzel şekilde özetlemektedir.
Bu kitap neden önemli
Tanzimat Dönemi'ni konu alan çalışmalarda genellikle "Tanzimat'ın üç rüknü" denilen Mustafa Reşid, Mehmed Emin Âlî ve Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa öne çıkarılır. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesini sağlayan ve idarede köklü değişikliklerin yapılmasını savunan bu reformist kanadın karşısında gelenekçi/muhafazakar bir grubun varlığı nedense görmezden gelinir. Bu kitap, Damat Mehmed Ali Paşa'nın hayatı üzerinden 19.yüzyılda devletin işleyişinde esaslı değişiklikler talep eden bürokrat grubunun karşısında konumlanan saray yanlısı ve var olan sistemi muhafaza etmeye çalışanların mevcudiyetine dikkat çekerek okuyucuya madalyonun diğer yüzünü gösteriyor.
Anahtar kelime
Tanzimat Dönemi, Mustafa Reşit Paşa, II. Mahmut, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Damat Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Devleti, güç mücadelesi, Adile Sultan, Tarih, Biyografi, Tanzimat, Sadrazam

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
osmanlinin-bagdattaki-son-yillari-9786256582088.jpg

Osmanlı’nın Bağdat’taki Son Yılları

Timaş Akademi
440.00 TL
18-yuzyilin-ikinci-yarisinda-osmanlida-sarraflar-ve-iliski-aglari-9786256582064.jpg

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar Ve İlişki Ağları

Ertan Ünlü
Timaş Akademi
250.00 TL