Ehl-i Beyt-i Muhammedi Muhammedi Silsile - Timaş Yayınları

ehl-i-beyt-i-muhammedi-muhammedi-silsile-9786257949507.jpg

Ehl-i Beyt-i Muhammedi Muhammedi Silsile

"Ehl-i beytim ümmetim için Nuh’un gemisi gibidir!"
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Araştırmaları
Sayfa / Ebat: 192s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Eylül’21 / Eylül’21
Baskı Sayısı: 1
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-625-7949-50-7
Barkod: 9786257949507
Üst Başlık: Tasavvufta Hz. Peygamber’e Muhabbet ve Bağlılık
Orijinal Dil: Fransızca
150.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Dünyaca ünlü tasavvuf araştırmacısı mühtedi Michael Chodkiewicz’in kızı ve Kibrit-i Ahmerin Peşinde adlı İbn-i Arabî biyografisi ile tanıdığımız Claude Addas bu eseri ile Hz. Peygamberimizin şahs-ı manevisini ve onun “ehl-i beytini” tarif, tavsif ve tazim etmeye çalışıyor. İster avama ister havassa mahsus olsun, Müslümanların Hz. Resûlullah’a gösterdikleri muazzam muhabbet ve hürmetin çok farklı biçimlerde tezahürlerinden, onun zihinlerde ve gönüllerdeki tasvirinden yola çıkan Addas öncelikle müminlerin indindeki Hz. Muhammed temsilinin İslam’a farklı mensubiyet biçimlerine tekabül ettiğini gösteriyor.  Hz. Muhammed’in beşeriyetinden başlayarak faziletlerine, ahlâkına, âlemlere rahmet oluşuna ve tüm Yaratılış vetiresini başlatan temel sebep, muharrik kuvvet oluşuna dek Hz. Resûlullah temsilinin kapsamını, onun en büyük varislerinin eser, söz, keşf ve manevî tecrübeleri üzerinden gözler önüne seriyor.  Şurası muhakkak ki öncelikli olarak Batılı akademik okura hitap eden bu eserdeki bakış açısı Müslüman geleneğinden gelen okur için de bilhassa Hz. Peygamber’in evrensel olarak ifade ettiği değer, mevkii, faaliyet ve Hakk’a ulaştıran mükemmel timsal olma hususiyetini yeniden değerlendirmek adına önemli pencereler açıyor. Sufi Kitap bu mükemmel eseri Birol Biçer’in dile ve alana hakimiyetine ilaveten inşa gücünü gösteren özenli çevirisi ile Türk okuruna takdim etmekten onur duymaktadır. 
Editörün görüşü
İbn Arabî üzerine yaptığı önemli araştırmalar ile tanınan Michel Chodkiewicz’in küçük yaşından itibaren ilmi anlamda yetiştirdiği kızı Claude Addas, bilindiği üzere İbn Arabî hakkında Kibrit-i Ahmerin Peşinde adıyla nitelikli bir biyografi kaleme almıştı. Chodkiewicz’in bir Fransa kırsalındaki köy evinde İslam’ın en temel meselelerini ve Hz. Peygamber’in örnek hayatını ilgiyle dinleyerek büyüyen Addas, baba mesleğini tercih etmiş ve ondan bayrağı hakkıyla teslim almıştır. Fransızcaya ve tasavvuf ıstılahına bihakkın vâkıf olan kıymetli yazar Birol Biçer’in yetkin üslubuyla Türkçeye kazandırılan Ehl-i Beyt-i Muhammedî başlığıyla bu eser; Hz. Peygamber’in kainatın yaratılış sebebi olmasından âlemlere rahmet olarak gönderilişine, Hz. Adem’den son insana kadar gelmiş ve gelecek bütün beşeriyete nebi ve rehber oluşundan sünnetine tâbi olmaya kadar pek çok hususu ihtiva etmektedir. “Zübde-i âlem” ve “eşref-i mahlukat” olan insan türünün en efdali ve ekmeli olan Hz. Peygamber’in zaman ve mekan üstü şahsiyetini ve hakiki mahiyetini ortaya koyan İbn Arabî başta olmak üzere Ekberî ekolün tesiriyle oluşan fikirler ve perspektiflerin menşei ve gelişimi hakkında bu çalışma, tasavvuf düşüncesiyle ilgilenenler açısından çok önemli bir kaynak hüviyetindedir. Ayrıca, ehl-i beyt ve âl-i Resûl kavramlarının literal anlamlarına ilaveten düşünülenden daha geniş bir alanı şamil olduğu Allah Resulüne sadece kan bağıyla değil manevi rabıtayla “yakınlık” kazanmanın da mümkün olduğu bu önemli çalışmada delilleri ve ayrıntılarıyla ortaya konulmuştur.
En önemli cümle
"Allah'ın Elçisi" (Hz.) Resûlullah'ın izinden yürüyen Muhammedî velîlerin hâli "mutlak kulluk" vasfına ermiş, "isimsiz ve sıfatsız" kalana kadar Allah aşkı ile kendi benliklerinden ve tüm mahlûkattan vazgeçmişlerdir.
Bu kitap neden önemli
“Levlake levlake lema halaktu’l-eflake” şeklinde bir mazmunla bütün eflak ve kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı ifade edilen Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) olan ilgi, teveccüh, muhabbet ve meveddet her geçen gün artmaktadır. Bu hakikatı dile getiren bazı müsteşriklerin görüşlerini paylaşan Claude Addas, babasından mevrus hakikat-perestlik saikasıyla Hz. Peygamberimizin hem beşer hem de peygamber, kainatın sebebi, bütün insanlığın rehberi, dünya ve ahiret saadetini gerektirecek bir bağlılığın timsali olduğunu ortaya koyuyor. Bilhassa, İbn Arabî deryasından aldığı katreleri diğer İslam ulemasının, mutasavvıfların ve muhakkiklerin düşüncesiyle mezcetmek suretiyle Hz. Peygamber’e olan bağlılık ve tebaiyetin boyutlarını gösteriyor. O’na salat u selam getirmenin keyfiyeti ve şefaat-ı uzmanın temsilcisi bu yüce rehberin “ehli beyt”i ve “âl”i olmanın sınırlarının sadece kan bağıyla izah edilmediğini tasvir eden bu önemli çalışma İslam dininin şanı yüce mübelliği Resul-i Ekrem’in bütün insanlığın halaskarı ve rehnüması olduğunu da delillendiriyor.
Anahtar kelime
Ehl-i Beyt, Hakikat-ı Muhammediye, İbn Arabi, Abdülkerim el-Cili, Selman-ı Farisi, seyyid, şerif

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL