futuhul-gayb-9786059778824.jpg
Popüler
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Fütûhu'l-gayb

Allah'ın fiili ile iradenden fâni ol. İşte tam o anda Allah'ın ilminin içinden akacağı bir oluk misali olursun.
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Klasikleri
Sayfa / Ebat: 224s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Ocak’19 / Mart’21
Baskı Sayısı: 5
Tercüman:
ISBN: 978-605-9778-82-4
Barkod: 9786059778824
Üst Başlık: Âlemlerin Keşfi
Orjinal Dil: Arapça
35.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
"(Dünyanın) lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz tıkayıver burnunu. Kurtar kendini ondan ve onun âfatından. Sana taksim olunan elbet ki ulaşacak sana. Bir de bakmışsın ki sen bambaşka bir sen olmuşsun." 
 
İnsan, türlü olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığında çoğu zaman ne yapacağını bilemez, bununla birlikte, durup bir düşünme payı da bırakmaz kendine. Hemen fiiliyata geçme isteği, insanda zuhur eden temel davranışlardan biri olur. Oysa yaratılmışların en makbulü olarak dünyaya gelen insan; özüne döndüğünde kendi içinin âlemlerini keşfetmeye, içinde ve dışında görüp tahayyül edemediği bütün âlemlerin Rabbine gönülden hamdetmeye başlar. Burada ise "âlemlerin keşfi" başlamış, gaybın yani insana bilinmeyen katmanların perdeleri kişinin istidadınca açılmaya başlamıştır. 
 
İşte, velîlerin velîsi, "Gavsü'l-Âzâm" Abdülkâdir Geylânî, sohbet usulünde vücuda gelmiş en önemli eserlerden biri olan Fütûhu'l-Gayb'da, okuyucuları âdeta, dizinin dibinde muhabbetli sohbetini dinleyen birer derviş misali manevî bir eğitime tâbi tutarak dünyanın süflî meseleleri ile münakaşadan bîzar olup kalbi temizlemeyi ve bu vesile ile Allah'a yaklaşmayı şiir gibi akan cümleleriyle öğretiyor.

Fütûhu'l-Gayb, bir tasavvuf klasiği olmasının yanı sıra geleneksel eğitimin metodunu da içeren bir sohbet usulü klasiği özelliğini de taşıyor. 
Editörün görüşü
Abdülkâdir Geylânî Hazretleri, bütün İslam dünyasınca azamî saygı gösterilen ve "Gavsü'l-Âzam", yani evliyanın en büyüğünden bilinen mübarek bir İslam büyüğüdür. Fütûhu'l-Gayb ise hem isminin çekiciliği hem de özlü muhtevası ile İslam dünyasında yediden yetmiş yediye her kesimden insanın okuyup kendine bir pare alabileceği müstesna eserlerdendir. Abdülkâdir Geylânî, "gayb âleminin fethi" ya da "âlemlerin keşfi" olarak tercüme edilebilecek bu eserinde insanın hevasından sıyrılıp Allah'a gönülden yakınlaşma çabasıyla ne gibi manevî kapıların kendisine açılacağını şiirsel dili ve sohbet usulü ile anlatıyor. Bu eser, bir tasavvuf klasiği olmasının yanı sıra geleneksel eğitimin metodunu da içeren bir sohbet usulü klasiğidir.
En önemli cümle
"(Dünyanın) lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz tıkayıver burnunu. Kurtar kendini ondan ve onun âfatından. Sana taksim olunan elbet ki ulaşacak sana. Bir de bakmışsın ki sen bambaşka bir sen olmuşsun."
Bu kitap neden önemli
25 yıl çekildiği inzivada kendisini keşfederek Rabbini bilmiş ve çıktığı irşad meydanında on binleri suleha kıvamına getirmiş büyük seyyid Geylanî Hazretlerinin bu kısa ama müthiş eseri nefsinden şekva edenlere iksirli bir ilac mesabesindedir.
Anahtar kelime
İslam, Tasavvuf, Arınma

Diğer kitaplara göz atın