Tasavvuf Dersleri - Timaş Yayınları

tasavvuf-dersleri-9786257949798.jpg

Tasavvuf Dersleri

İçinde hüzün olmayan kalp harabe sayılır
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Araştırmaları
Sayfa / Ebat: 240s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Kasım’22 / Kasım’22
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-7949-79-8
Barkod: 9786257949798
200.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Tasavvuf; tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimler kategorisinde değerlendirilebilir mi? Bu ilimlere kıyas edildiği zaman tasavvufun bir ilmi disiplin olarak doğuşu neden gecikmiştir? Edebiyat, güzel sanatlar, musiki gibi bediiyat ile olan münasebetleri nasıldır? Tasavvuf İslam'ın içinde mevcut mudur yoksa Hristiyanlık, Hint, İran ve Uzak Doğu'daki dinler, mistik akımlardan doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilenmiş, ithal bir sistem midir? Hz. Peygamber'den itibaren kutlu üç neslin zühd anlayışının tasavvuf üzerindeki tesirleri nedir? Zühdü nasıl anlamak gerekir? Miladi 9. ve 10. asırlardan itibaren ortaya çıkan tasavvuf büyükleri kimlerdir ve onlara nispet edilen eserlerin içeriği nasıldır? Zühdün hüzün, korku ve sevgi boyutunun büyük temsilcileri kimlerdir? Tarikatlar ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Tasavvufun temel kavramları nelerdir, hangi şartlar altında ve ne şekilde tanımlanmıştır? Makam ve hal arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Bunlara benzer daha pek çok sorunun ikna edici bir tarzda cevaplarının verildiği ve bazı detaylarıyla izah edildiği bu çalışma, tasavvufu merak eden, öğrenmek isteyen ya da bu alandaki malumatını bir üst seviyeye taşımak isteyenler için oldukça ideal bir rehber kitaptır. Türkiye'de tasavvuf sahasında uzun zaman boyunca dersler vermiş, çok sayıda öğrenci ve uzman yetiştirmiş ve özellikle en temel tasavvufi klasik eserleri dilimize kazandırmış olan Prof. Dr. Süleyman Uludağ'ın vermiş olduğu tasavvuf dersleri için tuttuğu özel notlarını, Dr. Mehmet Bilal Yamak yayına hazırladı.

Editörün görüşü
Prof. Dr. Süleyman Uludağ yarım asırdan fazla tasavvuf sahasında dersler vermiş, sadece öğrenci değil hocalar yetiştirmiş ve en temel klasik eserleri dilimize kazandırmış büyük bir alimdir. Yıllardır verdiği tasavvuf derslerinin notlarını, yine bu sahanın genç ve çalışkan isimlerinden Dr. Mehmet Bilal Yamak yayına hazırladı. Tasavvufun bir ilim dalı olarak diğer disiplinlerle ilişkisinin masaya yatırıldığı, tasavvufun temeli ve esası denebilecek olan "zühd" olgusunun Hz. Peygamber'den (sav) itibaren şekillenişi ve tasavvuf ekolleri tarafından nasıl ekolleştirildiğinin anlatıldığı bu eser, tasavvuf ve tarikatları en başından itibaren ele almakta, bu olguyu merak edenler ya da malumatını ilerletmek isteyenler için temel bir kılavuz eser olmaktadır.
En önemli cümle
Bir kimse tarafından yetiştirilmeyen ve kendi kendine biten ağaçlar yaprak açar, lâkin meyve vermez. Tıpkı bunun gibi kendisinden edep ve terbiye öğrenilen bir üstâda sahip olmayan bir müritten de hayır gelmez.
Bu kitap neden önemli
Tasavvuf bugün hâlâ dünyanın dört bir köşesinde, Müslümanların olduğu her yerde varlığını devam ettirmekte ve zamanın şartlarına adapte olarak hayatta kalmayı başarmaktadır. Aslında, İslam dini yaşadığı müddetçe tasavvuf da yaşayacaktır. Zira, ikisini ayrı görmek mümkün değildir. İşte bu kitap tasavvufu İslam dışı gören ya da öyle göstermek isteyen çeşitli iddialara veya bakış açılarına temas ederek aslında onun İslam’ın bizatihi kendisi olduğunu gözler önüne serer. Bir Müslümanın, İslam dinini en ince, en saf ve en zarif bir biçimde yaşamasının sırrı esasen tasavvuftadır. Bu kitap, tasavvufun en temel anlamda Müslümanın “zühd ve takva hayatını” istikamete sokan hayat disiplini ve kılavuzu olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yönüyle, tasavvufun edep, adap, yol, erkan, ritüel, yaşantı cihetleriyle incelenen bir ilim dalı olduğu şaşırtıcı bazı detaylarıyla gösterilmekte.
Anahtar kelime
Tasavvuf, Tasavvuf Tarihi, Tarikat, Tarikat Terbiyesi, Korku, Hüzün, Zühd, Hırka, Nefs, etvar-ı seba, Zikir

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL