Hanefi Sorumluluk Hukuku - Timaş Yayınları

hanefi-sorumluluk-hukuku-9786050843439.jpg

Hanefi Sorumluluk Hukuku

Hanefi Hukukuna Dair Önemli Bir İnceleme
Marka: Timaş Akademi
Kitaplık: Timaş Akademi İlahiyat Kitaplığı
Diziler: Timaş Akademi - İlahiyat
Sayfa / Ebat: 296s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Kasım’21 / Kasım’21
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-605-08-4343-9
Barkod: 9786050843439
Alt Başlık: Gasp ve İtlaf Bağlamında
260.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Dr. Kamil Yelek, Gasp ve İtlaf Bağlamında Hanefî Sorumluluk Hukuku isimli bu çalışmasında gasp ve itlaf bağlamında mala yönelik haksız fiillerden doğan tazmin sorumluluklarını ele almaktadır. Öncelikle çağdaş İslam hukuku literatürünün verilerinden hareketle şimdiye kadar ortaya konulan çalışmaların eleştirel okumasını yaparak bunların klasik İslam hukuk doktrinini ne ölçüde karşıladığını ortaya koymaktadır. Sonrasında gasp ve itlaf özelinde Hanefî mezhebinde sorumluluk hukukunun nasıl geliştiğini göstermeye çalışmıştır. Bu bağlamda eserde, gasp ve itlafla ilgili konularda Hanefî mezhebi içerisinde nasıl bir değişim yaşandığı, fakihlerin bu konuda ortaya çıkan yeni meseleleri çözüme kavuştururken hangi yöntemleri kullandıkları, çözüm olarak sunulan görüşlerin daha sonraki ulemâ tarafından kabul görüp görmediği ve bu konuların Osmanlı fetvâ mecmuaları ile şeriyye sicillerinde ne şekilde tezahür ettiği sorularının cevabı aranmaktadır.

Editörün görüşü
Dr. Kamil Yelek, bu çalışmasında esas olarak Hanefî mezhebinin kurucu imamlarının görüşleri etrafında şekillenen gasp ve itlaf doktrininin vâkıât türündeki eserlerde meşâyih tarafından nasıl revize edilerek geliştirildiğini, gasp ve itlafla ilgili ortaya çıkan yeni meselelerin nasıl çözüme kavuşturulduğunu, bu işlemler yapılırken hangi tür araçların kullanılarak hukukî faaliyetlerde bulunulduğu ve hangi konuların doktrine ilâve edildiği incelemektedir.
En önemli cümle
Uygulamada Hanefî mezhebinin icrâ edildiği Osmanlı hukukunda gasp ve itlaftan doğan sorumluluklara ilişkin kuralların ve bu konuyla ilgili hukuktaki süreklilik ya da değişimin görüleceği yerlerden biri de fetvâ mecmuâlarıdır. Bu eserlerde yer alan fetvâların içeriğinden hareketle, Osmanlı fakihlerinin ya da şeyhülislamlarının gasp ve itlaf konularında nasıl bir bakış açısına sahip olduğu, mezhep içerisindeki hangi görüşün ön plana çıkarıldığı ve ilgili meselede bir değişimin olup olmadığı çok rahatlıkla müşahede edilmektedir.
Bu kitap neden önemli
Dr. Kamil Yelek’in kaleme aldığı bu çalışmada , Hanefî hukukunun gasp ve itlaftan doğan zararların tazminiyle ilgili ortaya koyduğu kurallar incelenirken Hanefî hukukunun kaynakları ve konuyla ilgili literatürün oluşumu da ele alınmakta, gasp ve itlaf konularından bazıları seçilerek pratikte bunların nasıl uygulandığı, sunulan teorik bilgilerin fetvâlara ve mahkeme kararlarına nasıl yansıdığı ve ilgili meselede herhangi bir değişimin olup olmadığı bazı somut örnekler üzerinden ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
18-yuzyilin-ikinci-yarisinda-osmanlida-sarraflar-ve-iliski-aglari-9786256582064.jpg

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar Ve İlişki Ağları

Ertan Ünlü
Timaş Akademi
250.00 TL
Yeni
islam-hukukunda-iyiniyetin-korunmasi-9786256582033.jpg

İslam Hukukunda İyiniyetin Korunması

Abdurrahman Bulut
Timaş Akademi
225.00 TL
turk-bahri-memlukler-doneminde-hadis-ilmi-9786256582019.jpg

Türk (Bahri) Memlükler Döneminde Hadis İlmi

Nagihan Emiroğlu
Timaş Akademi
310.00 TL