Hekimoğlu Ali Paşa - Timaş Yayınları

hekimoglu-ali-pasa-9786050843620.jpg

Hekimoğlu Ali Paşa

Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası...
Marka: Timaş Akademi
Kitaplık: Timaş Akademi Kitaplığı
Diziler: Timaş Akademi - Tarih Dizisi
Sayfa / Ebat: 608s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Ocak’22 / Mayıs’22
Baskı Sayısı: 3
ISBN: 978-605-08-4362-0
Barkod: 9786050843620
160.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
Ol tabîb-i illet-i devlet ki bu târihde 
Hekîmi oldu sadre kanûn-ı şifâî bu Ali 
[H. 1144 / M. 1732]
 
Hekimoğlu Ali Paşa, XVIII. yüzyılda üç kere sadaret makamına gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal dönüşümlerine şahit olmuş ve bunlara yön vermiş bir devlet adamıdır. 70 yılı aşan ömrü boyunca, Bosna’dan Adana’ya, Tebriz’den Kahire’ye, Girit’ten Trabzon’a, İmparatorluk coğrafyasında ayak basmadığı pek az yer bırakan Ali Paşa siyasi haşmeti, savaşlarda ve idari nizamda elde ettiği başarılarıyla, sıhhatine halel geldiği düşünülen devletin bir hekimi telakki edilmişti. Ali Paşa’nın biyografisini XVIII. yüzyıl için bir pencere olarak kullanan eser, bu çağda siyasi otoritenin muktedir sadrazamlar tarafından devralındığını, sadaret makamının siyasi meşruiyet zemininin ve icraat kabiliyetinin diğer iktidar odakları karşısında kuvvet kazandığını, Ali Paşa’nın da bu “paşalar çağının” şeyhülvüzerası (vezirlerin şeyhi) olduğu iddia ediyor. 
 
Mehmet Yılmaz Akbulut’un Hekimoğlu Ali Paşa, Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası başlıklı eseri gerek zengin kaynak kullanımı gerek anlatı kuvvetiyle, Osmanlı tarih ve biyografi yazıcılığında önemli bir merhale teşkil edecek hem tarihçiler hem de tarih ve biyografi meraklılarının faydalanacağı bir eser olacaktır.
 
Editörün görüşü
Mehmet Yılmaz Akbulut, Osmanlı tarihinin hala muğlak ve sis perdesi ardından kalan bir dönemi olan 18. yüzyılda iktidarı elinde tutan muktedir paşalardan biri olan Hekimoğlu Ali Paşa'nın hayatını tüm ayrıntılarıyla birlikte gözler önüne sermektedir. Bu çalışma, dönemin üzerindeki sis perdesinin kaldırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
En önemli cümle
"Ali Paşa’nın biyografisi, aynı dönemin diğer sadrazamları ile mukayese edildiğinde çok daha fazla hareket içeren, çok daha geniş bir coğrafyada geçen bir biyografidir. Bu bağlamda Ali Paşa’nın biyografisi dönemin tarihsel manzarasına ışık tuttuğu gibi imparatorluğun farklı coğrafyalarını da aydınlatır."
Bu kitap neden önemli
Hekimoğlu Ali Paşa, Osmanlı’da sadrazamlık görevinde de bulunmuş önemli bir devlet adamıdır. Sarayda yetişmesinin ardından birçok savaşta kumandanlık yapmış, zaman zaman Osmanlı diplomasisinin ana hatlarını belirlemekte etkin görev almıştır. Tüm bunların yanında Hekimoğlu Ali Paşa, kendi çıkarları için payitaht ile müzakerelere girmekten, elini güçlendirmek için emre itaatsizlikte bulunmaktan geride durmamıştır. Elinizdeki bu kitap, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde iktidarın muktedir paşalar eliyle tezahür ettiği dönemi ve bu dönemin öne çıkan bir figürü olan Hekimoğlu Ali Paşa'yı ele almaktadır.
Anahtar kelime
Osmanlı Devleti, 18. yüzyıl, Hekimoğlu Ali Paşa, Sadrazam, güç mücadelesi

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
felaketler-cagi-9786050843637.jpg

Felaketler Çağı

Timaş Akademi
85.00 TL