Kibrit-i Ahmer'in Peşinde - Timaş Yayınları

kibrit-i-ahmerin-pesinde-9789759161392.jpg

Kibrit-i Ahmer'in Peşinde

Söyle bana, ey dost, seni nereye götürmemi istiyorsun? — Resul’ün şehrine gitmeliyim, nurlu makamı ve kibrit-i ahmer’i bulmaya.
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Araştırmaları
Sayfa / Ebat: 448s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Eylül’09 / Eylül’20
Baskı Sayısı: 3
Tercüman:
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-975-9161-39-2
Barkod: 9789759161392
Alt Başlık: MUHYİDDİN İBN ARABİ
Orijinal Dil: Fransızca
320.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
"Va­kı­am­da bir me­le­ğin be­yaz bir nur­la be­ra­ber ba­na gel­di­ği­ni gör­düm. Bu san­ki güneş ışığından bir parçaydı. 'Bu nedir?' diye sordum. Bana şöyle cevap verildi: 'Bu eş-Şuara Suresi'dir.' Onu yuttum ve o zaman sanki bir tüy göğsümden boğazıma, boğazımdan da ağzıma çıkıyormuş gibi hissettim. Bu; başı, dili, gözleri ve dudakları olan bir hayvandı. Başı, Maşrık ve Mağrib ufuklarını kaplayıncaya kadar genişledi, sonra yeniden küçüldü ve göğsüme geri döndü. O zaman bildim ki sözüm Maşrık'a da Mağrib'e de uzanacak." 

"Kibrit-i ahmer", tasavvufî ıstılahatta cisimleri altın şekline getirebilmede etkili olduğu bilinen bir cevherdir. Allah tarafından büyük zatlara bahşedilen tasarruf kuvveti de kibrit-i ahmer ile bağdaşır. Nitekim İbn Arabî'nin bu Rahmânî ilhamı doğrulanmış, Hakk'a yürüyüşünü takip eden asırlar boyunca kelâmı ile Ekberî irfan ve irşad metodu dünyaya yayılmıştır. 

İşte bu minvalde tasavvuf araştırmaları alanının en önemli isimlerinden Claude Addas, en önemli çalışmalarından biri olan Kibrit-i Ahmer'in Peşinde'de "Şeyh-i Ekber" Muhyiddin İbn Arabî'nin velayet yolunun izlerini sürüyor. Anavatanı Endülüs'te geçen ilk gençlik ve olgunluk yıllarından burada şahit olup içinde bulunduğu ilmî münazaralara, kendi tasavvufî kimliğini vehbî olarak bulduğu manalara ve rüyalara; Peygamber Efendimizle (sav) "görüşme"lerine değinerek İbn Arabî'nin manevî tasarruf yolunda geçirdiği aşamalara ve varoluşsal tınısı yüksek büyük eserlerine dair bir yol haritası çiziyor.

"Söyle bana, ey dost, seni nereye götürmemi istiyorsun? 
— Resul’ün şehrine gitmeliyim, nurlu makamı ve kibrit-i ahmer’i bulmaya." 

                                                                                                         İbn Arabî, Kitâbü'l-İsrâEditörün görüşü
İbn Arabî düşüncesinin beynelmilel araştırmacısı Michel Chodkiewicz'in kızı Claude Addas, bu eserinde tasavvuf felsefesînin en önemli temsilcilerinden, Ekberî irşad metodunun bânisi Muhyiddin İbn Arabî Hazretlerinin velayet yolunun izini sürüyor. Anavatanı Endülüs'te geçen ilk gençlik ve olgunluk yıllarından burada şahit olup içinde bulunduğu ilmî münazaralara, kendi tasavvufî kimliğini vehbî metotlarla bulduğu manalara ve rüyalara; Peygamber Efendimizle (sav) "görüşme"lerine değinerek İbn Arabî'nin "Şeyh-i Ekber"lik yolunda geçirdiği aşamalara ve büyük eserlerini nasıl yazdığına dair bir yol haritası çiziyor. Addas, dünya çapındaki en önemli tasavvuf araştırmacılarından biri olduğundan, başat eserlerinden biri olan Kibrit-i Ahmer'in Peşinde Sufi kitaplığında önemli bir konumda bulunuyor.
En önemli cümle
"İbn Arabî’nin bütün eseri, bir manada onun manevî tecrübesinin bir alametinden ibarettir: Vakıalar, âlem-i misalde gerçekleşen görüşmeler, miraçlar, yedi kat semadaki mucizevî seyahatler..."
Bu kitap neden önemli
Kibrit-i Ahmer, İslamî ve tasavvufî maneviyat literatüründe cisimleri altın şekline getirebilmede etkili olduğu bilinen bir cevherdir. Allah tarafından büyük zevât-ı kirama verilmiş olan tasarruf kuvveti de bu minval üzere kibrit-i ahmer ile bağdaşır. İbn Arabî işte bu cevherin peşinde binlerce kilometre kat etmiş bir maneviyat ulusu olarak bu kitapta çok ince ve güzel ayrıntılarıyla işlenmiştir.
Anahtar kelime
İslam, Tasavvuf, Şeyh-i Ekber, Endülüs, İslam Tarihi, Tasavvuf Tarihi, Biyografi, İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye, Füsusu'l-Hikem

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL