Salih Münir Paşa - Timaş Yayınları

salih-munir-pasa-9786050845990.jpg

Salih Münir Paşa

“Jön Türk Avcısı” Salih Münir Paşa’nın Hayatı Bu Sayfalarda!
Marka: Timaş Akademi
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Sayfa / Ebat: 320s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Kasım’22 / Kasım’22
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-605-08-4599-0
Barkod: 9786050845990
220.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Salih Münir Paşa, Osmanlı devlet adamı, şair ve besteci Mahmud Celaleddin Paşa’nın oğludur. Genç yaşında devlet hizmetine girmiş, kısa sürede yükselmiştir. 

Bu çalışma, Osmanlı merkez bürokrasisinde iki asır boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Çorlulu ailesine mensup, II. Abdülhamid döneminin nüfuzlu bürokratlarından Salih Münir Paşa’nın hayatını ve özellikle Paris’teki elçilik yıllarını konu alıyor. II. Meşrutiyet’ten sonra yaşanan iktidar değişikliğini müteakiben meydana gelen söylem değişikliğinin gölgesinde kalan, Osmanlı diplomasisinin önemli bir figürü olan Salih Münir Paşa’yı ön kabullerden uzak ve nesnel bir şekilde ele alan bu çalışma Osmanlı’nın son dönemi yapbozunda bir parçayı daha yerli yerine yerleştiriyor.

II. Abdülhamid döneminde Paris sefirliği görevinde bulunan Salih Münir Paşa'nın sıradan bir elçi olmanın ötesinde, ülkeden “firar eden” Jön Türklerin payitahta geri dönmelerini sağlamak ve meşrutiyet yanlısı paşaların yurt dışındaki tahriklerini önlemek gibi özel görevleri vardı.

Salih Münir Paşa’nın II. Abdülhamid iktidarında bu faaliyetlerle meşgul olmasının bedeli II. Meşrutiyet’i takip eden süreçte siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalmak ve günümüze kadar ulaşan olumsuz bir imaja sahip olmaktı.

Kasım Hızlı, Sultanın Sefiri Salih Münir Paşa adlı bu değerli eseri, geniş bir arşiv taramasıyla ve titiz bir şekilde çalışarak ortaya koymuştur. Salih Münir Paşa’ya ilgili iddiaları taraf tutmadan incelemiş ve Paşa nezdinde imparatorluğun en kritik dönemlerine ışık tutmuştur.

Editörün görüşü
II. Abdülhamit tarafından Paris sefirliğine tayin edilen ve uzun yıllar bu görevi sürdüren Salih Münir Paşa’nın hayatı pek çok açıdan incelenmeye değerdir. II. Abdülhamit’in Salih Münir Paşa’yı Paris’e gönderirken kendisine yüklediği misyon sıradan bir elçinin görev tanımını oldukça aşmakta ve bu durum Paşa’yı dönemin kilit adamlarından biri konumuna getirmektedir. II. Abdülhamit döneminin en önemli diplomatlarından Salih Münir Paşa’nın kapsamlı bir biyografisi olan bu kıymetli eser, uzun bir ömür süren ve dört farklı döneme (Tanzimat, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet) tanıklık eden Salih Münir Paşa nezdinde tarihimizdeki bu kritik devreleri daha iyi anlamak için bizlere eşsiz bir fırsat sunuyor.
En önemli cümle
Salih Münir Paşa’nın “istibdadın önde gelenleri” arasında anılmasının sebebi, Jön Türk Devrimi’ni gerçekleştiren kadronun Avrupa kanadıyla yaklaşık on dört sene bilfiil mücadele etmesinde aranmalıdır.
Bu kitap neden önemli
Bu kitap II. Abdülhamit döneminde hakîm olan saray merkezli, muhtemel tehdit unsurlarını sıkı takibe dayalı siyaset tarzını kavramak için değerli doneler sunmasının yanı sıra, Salih Münir Paşa vasıtasıyla yurt dışındaki Jön Türklerle olan mücadeleleri açığa çıkarması bakımından İttihat ve Terakki çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelime
Tarih, Biyografi, Iı. Abdülhamid Dönemi, Jön Türkler, Iı. Meşrutiyet Dönemi, Avrupa, Paris

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
turk-bahri-memlukler-doneminde-hadis-ilmi-9786256582019.jpg

Türk (Bahri) Memlükler Döneminde Hadis İlmi

Nagihan Emiroğlu
Timaş Akademi
250.00 TL
Yeni
devlet-yonetiminde-ahlak-ve-siyaset-9786050848250.jpg

Devlet Yönetiminde Ahlak Ve Siyaset

Ebu Hasan Ali Ibn Muhammed Ibn Habib Maverdi
Timaş Akademi
150.00 TL
osmanli-devlet-teskilatinda-reisulkuttablik-xviii-yuzyil-9786050847376.jpg

Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (Xvııı. Yüzyıl)

Timaş Akademi
230.00 TL