Tahura - Timaş Yayınları

tahura-9786257949330.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI
Mesnevi deryasından feyizyab olmuş bir gönül ehline sorulan sorulara hikmet dolu cevaplar
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Sohbetleri
Sayfa / Ebat: 352s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Mayıs’21 / Mayıs’21
Baskı Sayısı: 1
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-625-7949-33-0
Barkod: 9786257949330
Üst Başlık: Konuşmalar
270.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
 
 
Elinizdeki kitap çağımızda tasavvufa gönül vermiş ve sekiz asırdır sönmeyen Mevlevî çerağını dünyaya tanıtmaya azmetmiş gayret ve hizmet ehli bir kadın sûfîye, eğitim sürecine ve onun zihniyet dünyasına ışık tutuyor. Mesnevîhân Sertarîk Şefik Can Dede’nin rahle-i tedrisinde bulunmuş Hayat Nur Artıran Hanımefendi ile yapılan yurt dışı ve yurt içi röportajları kapsayan bu kitap, tasavvuf hayatının merkezinde olan bir kadın sûfînin tecrübelerine dair sıra dışı ve ilk elden bilgileri ihtiva ediyor. Hz. Mevlânâ’nın zengin irfân dünyasından istifade eden H. Nur Artıran, İslam, din, ibadet, tevhid, vahdet, tasavvuf, tarikat, tekke, Mevlevîlik, Mesnevî-i Şerif, semâ, musiki, İslam’da kadının yeri, Mevlevilik tarihinde kadınların konumu, Aşk-ı İlahî, İslâm Ahlâkı, Ramazan-ı Şerif, sevgi, muhabbet, merhamet, barış gibi pek çok önemli kavrama açıklamalar getirirken verdiği cevaplar; Hz. Pir’in yolunun, terbiyesinin ve irfânının ince detaylarını yansıtıyor. Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışına uzanan bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri Hz. Mevlânâ’ya olan ilginin küresel boyutlarını ortaya koymakta. 
Divân-ı Kebir ve Mesnevî-i Şerif’den getirdiği misaller ve meseller ile “kesrette vahdeti” “ikilikte biri” ve “nefsin karşısında ruhun yüceliğini” yansıtan cevaplarıyla bu kıymetli eser bireysel ve toplumsal düzeyde psikolojik ve sosyolojik sancılar çeken günümüz insanına maveradan kutsi soluklar taşıyor. 
Ayrıca, bu eser sayesinde Sayın Artıran’ın Şefik Can Dede ile “sırlı” buluşması ve dedemizin son yedi yılında bir nevi asistanı olarak müşahede ve tecrübe ettiği vakaları ilk defa kamuoyu ile paylaşması yönüyle çağdaş tasavvuf tarihine çok önemli bir not düşülmekte. Sufi Kitap, daha önce Aşk Bir Davaya Benzer ve Herkes Seni Terk Etse Aşk Terk Etmez adlı eserlerini neşrettiği Saygıdeğer Hayat Nur Artıran Hanımefendi’nin külliyatına bir kitap daha eklemenin mutluluğunu yaşıyor. 
 
Editörün görüşü
Hayat Nur Artıran ile yapılan çok sayıda söyleşiyi ihtiva eden bu kitap "yaşayan tasavvuf" bağlamında bir hanım mutasavvifenin hayatını, tasavvufa intisabını ve bu yoldaki düşüncelerini anlayabilme adına son derece önemlidir. Hz. Mevlânâ, Mesnevi-i Şerif, sema, ney, mukabele, niyaz, zikir, fikir ve şükür gibi kavramların açıklanmasından Artıran Hanımefendi'nin adeta bir "sevk-i İlahi" ile Şefik Can Dede ile yollarının kesişmesine dair son derece ilgi çekici hatıralara yer verilen bu konuşmalar tarihi bir belge niteliğindedir. Ayrıca, Şefik Can adına kurulan vakfın dünya çapındaki faaliyetleri, Mevlevilik düşüncesi, Aşk-ı İlahi, ibadet u taat, psikolojik ve sosyolojik sorunların çözümünde tasavvufun sunduğu esaslı çözümler detaylarıyla anlatılmakta. Özellikle, İslam'da kadın meselesine dair batılı dünyadan gelen sorulara karşı Artıran'ın vermiş olduğu hikmet dolu cevaplar Mesnevi-i Şerif deryasından beslenen bir hikmet ve gönül "er"inin irfanını yansıtmakta...
En önemli cümle
Maksat, Hz. Mevlânâ’nın öğretilerini sürekli zikretmek veya onu sevmek değil, Hz. Mevlânâ’ya benzemektir.
Bu kitap neden önemli
Tahûrâ ismiyle neşredilen bu röportajlar kitabı hem yurt dışında hem de yurt içinde Hayat Nur Artıran Hanımefendi ile yapılan konuşmalardan oluşmaktadır. Tasavvuf tarihinde her ne kadar kadınların etkisi çok yazılı değil ise de kadın figürü ve tesiri bir tekkenin gelişimi ve tarikatların öğretisinin yayılması açısından çok mühim bir yer işgal eder. Şeyhin hanımı, kızları, hanım mürideler bir tarikatın görünmeyen diğer yarısı gibi kalmıştır. Bunu Nefahatü'l-Üns olmak üzere temel tabakat kitaplarında, menkıbelerde ve hatıratlarda belli ölçülerde görebilmek pek tabi mümkündür. İşte Hayat Nur Artıran da kadın kimliği ile beraber tasavvuf yolunun "hâdimelerinden" bir tanesidir; Şefik Can Dede'nin son senelerinde en yakınlarından biri olmuş, hastalığında ve sağlığında Dede'ye yardımcı olmuş ve bir nevi halefi olarak Mevlevilik misyonunu devam ettirmiştir. Bu kitap Artıran Hanımefendi'yle yapılmış röportajları bir araya getirerek Mevlevilik'ten Mesnevi'ye, Şefik Can Dede'den diğer mürşidlere, İslam'da kadın meselesinden Melametiliğe pek çok hususta bir "kadın mürşidin" konuları ele alışı, kavrayışı ve muhatabına duyuruşunun incelikleriyle okuyucunun aklını ve gönlünü doyurucu bir niteliktedir.
Anahtar kelime
Hayat Nur Artıran, Mevlevilik, Mesnevi, Şefik Can, Tahirü'l-Mevlevî, Aşk, İslam'da Kadın, Melametilik, Semâ, Ney, Niyazi-i Mısri, Mevlana

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
tasavvufun-zaferleri-9786259445151.jpg

Tasavvufun Zaferleri

Sufi Kitap
285.00 TL
Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL