Esmaü'l-hüsna Şerhi - Timaş Yayınları

esmaul-husna-serhi-9786055215682.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Esmaü'l-hüsna Şerhi

Gözü olana gizli yoktur.
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Klasikleri
Sayfa / Ebat: 288s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Temmuz’14 / Ocak’23
Baskı Sayısı: 5
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-605-5215-68-2
Barkod: 9786055215682
Üst Başlık: TUHFE-İ RECEBİYYE
Orijinal Dil: Osmanlı Türkçesi
200.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Bu kitap İsmail Hakkı Bursevî’nin kaleminden farklı bir esmaü’l-hüsna şerhi sunuyor okurlara.

Bursevî eserinde Hayy, Alîm, Mürîd, Kadîr, Evvel ve Âhir, Zâhir ve Bâtın, Rahmân ve Rahîm, Müdebbir ve Mufassıl isimlerini şerh eder. İsm-i azamı, isimlerin şehir ve mekânlarla irtibatını, eşya ve kâinattaki varlık silsilesi içinde kazandıkları anlamları, amelî karşılıklarını, kişinin bu isimlerden faydalanabilmesi için yapması gerekenleri ve daha birçok konuyu inceler.

Bahse konu olan isimlerle ilgili ayet ve hadisleri şerhine dahil eden Bursevî, eserinde zaman zaman büyük velilerin söz ve menkıbelerine de yer verir. Metni şiirleriyle zenginleştirerek tasavvufî birikimini edebî bir üslûpla süsler.

İsmail Hakkı Bursevî'nin Esmaü’l-Hüsna Şerhi Allah’ın isimlerini yeni bir tatla okumak ve farklı yönleriyle öğrenmek isteyenleri engin bir mana denizine çağırıyor…

“İmdi, yüzyılların geçmesiyle eskimeyecek olan bu kitapta, kabiliyet sahibi insanların bulunduğu memleketler için defnedilmiş bir mecmua vardır. Esası, hakikî ilimler ve zevkî melekelerdir."

“İster aba olsun ister kaftan, her biri bir surettir, maksat ise manaya ulaşmaktır.” 

Editörün görüşü
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri, Türk-İslam tasavvufunun nevi şahsına münhasır en önemli ve en çok tanınan şahsiyetlerinden biridir. Kendisinin şiirsel anlatımı ile tasavvufî meseleleri aktarırken tasavvuf edebiyatına da katkı sağlayan tarzı ile Esmaü'l-Hüsna Şerhi'nde de karşılaşıyoruz. Bu nedenle oldukça farklı ve muhabbetli bir şerh okumuş oluyoruz. Bu açıdan kitap, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını hıfzetmeye yönlendirilen okurun meselenin daha derûnî boyutlarına çok daha kolay ve verimli bir şekilde ilgi duyabilmesini sağlıyor.
En önemli cümle
"Âlemdeki bütün varlıklar Allah’ın isimlerinin mazharıdır. Her birinde Allah’ın bir ya da birkaç isminin tecellîsi vardır."
Bu kitap neden önemli
Bursevî Hazretleri Esma-yı Hüsnâ’dan yalnız on iki ism-i celili şerh eder. Bu isimler: Hayy, Âlim, Mürid, Kadir, Evvel ve Âhir, Zâhir ve Batın, Rahman ve Rahim, Müdebbir ve Mufassıl. Bursevî, isimleri şerh ederken zahiri manalarına işaret ederek daha çok bu esmânın batini yönü üzerinde durur. Hakk’ın sahip olduğu isimler ile mahlukatın sahip olduğu isimler arasında karşılaştırmalar yaparak hakiki manalarını ortaya koyar. İsmail Hakkı Bursevî, Esmaü’l – Hüsna Şerhi'nde, yazılmış olan diğer esma şerhlerinden farklı olarak esmanın şehirlerle ve mekanlarla olan irtibatlarına değiniyor. İlahi isimlerin şehir ve mekanlardaki tezahürlerinde ifadesini bulan manalara işaret ediyor. Bu kitabın en mühim taraflarından birisi de insanların esmadan nasıl istifade edebileceğini göstermesidir.
Anahtar kelime
Esma, Zat, Sıfat, Zikir, Lafz-ı Celal, Hayy, Alim, Mürid, Evvel, Zahir, Batın, Müdebbir, Mufassıl, Rahman, Rahim

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL