Şer'i Siyaset - Timaş Yayınları

seri-siyaset-9786050842418.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Şer'i Siyaset

İslam toplumlarında siyasi düşüncenin çerçevesini çizen eser...
Marka: Timaş Akademi
Kitaplık: Siyasetname Kitaplığı
Diziler: İslam Siyaset Düşüncesi Dizisi
Sayfa / Ebat: 216s. / 16,5*24
İlk ve Son Baskı: Ekim’21 / Ekim’21
Baskı Sayısı: 1
Tercüman:
Kapak Tasarım:
ISBN: 978-605-08-4241-8
Barkod: 9786050842418
Alt Başlık: Yöneticinin ve Yönetilenin İyiye Yönlendirilmesine Dair
Üst Başlık: Es-Siyasetü’ş-Şer’iyye fi ıshari’r-râî ve’r-ra’iyye
190.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk yarısında yaşayan İbn Teymiyye, kaleme aldığı eserlerle İslam düşünce tarihini büyük ölçüde etkilemiş isimlerden biridir. İbn Teymiyye’nin es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye fî Islâhi’r-Râî ve’r-Raiyye isimli bu en kıymetli eseri, "Yöneticinin ve Yönetilenin İyiye Yönlendirilmesine Dair Şer’î Siyaset" başlığıyla okuyuculara sunulmaktadır. 

Bu çalışma, İslam siyaset düşüncesi alanında kaleme alınan eserler arasında en önemlilerinden biridir. Eseri ayrıcalıklı kılan hususlardan biri, yazarın kendi döneminde rastladığı yönetimler, gruplar, farklı devlet görevlerini üstlenmiş memurlara dair yaptığı tespit, tasnif ve taksimlerdir. Özellikle din-siyaset ilişkisi, siyasîlerin olumlu ve olumsuz davranış tarzları, kamu görevi üstlenenlerin ahlakî vasıfları konusunda yazarın orijinal tespit ve değerlendirmeleri bulunmaktadır. Eserinde ideal siyasetten bahseden İbn Teymiyye, yeri geldikçe kendi döneminde rastladığı olumsuzluklara temas etmekte, bunlardan hareketle “imkân ölçüsünde sorumluluk” konusuna vurgu yaparak reel siyasete bu bağlamda temas etmektedir. 

 

İslam siyaset düşüncesinin önde gelen isimleri arasında bulunan İbn Teymiyye’nin bu eseri, bir bütün hâlinde bakıldığında bu alanda farklı bir perspektiften nassların ve tarihî uygulamanın nasıl görüldüğünü tespit konusunda değerli bir birikim sunmaktadır. Bu yönüyle, eser, konuya ilişkin araştırma yapanlar için önemli metinlerin başında gelmektedir. 
Editörün görüşü
İslam siyaset düşüncesinin temelini oluşturan ilk tartışmalar ve bilgiler fıkıh ilminin kurucu metinlerine kadar gitmektedir. Genel fıkıh eserlerinin farklı bölümlerinde dağınık bir biçimde ele alınan siyasete ilişkin konular ilerleyen dönemlerde önemine binaen müstakil çalışmalara konu olmuştur. Hicrî 7. yüzyılın ikinci yarısı ile 8. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bulunan İbn Teymiyye’nin es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye fî ıslâhi’r-râî ve’r-raiyye adlı eseri İslam siyaset düşüncesinin selefi düşünce doğrultusunda ele alındığı önemli çalışmalardan biridir.
En önemli cümle
Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Bir kimse Müslümanların herhangi bir işinin başına geçer de sonra sırf sevdiği veya akrabası olduğu için yönetimi dâhilinde olmak üzere bir şahsa görev verse Allah’a, resulüne ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur.”
Bu kitap neden önemli
Selefi düşüncenin önde gelenlerinden biri olan İbn Teymiyye'nin es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye fî ıslâhi’r-râî ve’r-raiyye isimli eseri İslam siyaset düşüncesi alanındaki önemli eserlerden biridir. İbn Teymiyye eserinde çoğunlukla ideal siyasetten söz etmektedir. Bununla birlikte yeri geldikçe kendi döneminde rastladığı olumsuzluklara temas etmekte, bunlardan hareketle “imkân ölçüsünde sorumluluk” konusuna vurgu yaparak reel siyasete bu bağlamda temas etmektedir. Eseri ayrıcalıklı kılan hususlardan birisi müellifin kendi döneminde rastladığı yönetimler, gruplar, farklı devlet görevlerini üstlenmiş memurlara dair yaptığı tespit, tasnif ve taksimlerdir. Özellikle din-siyaset ilişkisi, siyasîlerin olumlu ve olumsuz davranış tarzları, kamu görevi üstlenenlerin ahlakî vasıfları konusunda müellifin orijinal tespit ve değerlendirmeleri bulunmaktadır.
Anahtar kelime
Siyasetname, İbn Teymiyye, İslam Siyaset Düşüncesi, Yönetici, Yönetilen

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
osmanlinin-bagdattaki-son-yillari-9786256582088.jpg

Osmanlı’nın Bağdat’taki Son Yılları

Timaş Akademi
440.00 TL
18-yuzyilin-ikinci-yarisinda-osmanlida-sarraflar-ve-iliski-aglari-9786256582064.jpg

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar Ve İlişki Ağları

Ertan Ünlü
Timaş Akademi
250.00 TL