Sufizm İslam'ın Mistik Geleneğine Giriş - Timaş Yayınları

sufizm-islamin-mistik-gelenegine-giris-9786257949606.jpg

Sufizm İslam'ın Mistik Geleneğine Giriş

Geçmişten günümüze dünyada tasavvufun seyri bu kitapta
Marka: Sufi Kitap
Kitaplık: Sufi Kitaplığı
Diziler: Tasavvuf Araştırmaları
Sayfa / Ebat: 304s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Mayıs’22 / Mayıs’22
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-625-7949-60-6
Barkod: 9786257949606
Orijinal Dil: İngilizce
240.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Dünyaca ünlü tasavvuf araştırmacısı Prof. Carl Ernst’in, uzun süredir tercümesi intizar edilen, Sufizm İslam’ın Mistik Geleneğine Giriş adlı mükemmel eseri nihayet Sufi Kitap etiketiyle güzel dilimize kazandırıldı. Tasavvuf araştırmacıları için bir başucu kitabı şeklinde tanımlanan bu eser sufizmi anlamak isteyenler için de adeta bir rehber işlevi görmekte. Tasavvuf olgusuna ne oryantalistler ne de modernist Müslüman aydınlar gibi bakan Ernst, bu iki akımın yaklaşım tarzlarına oldukça sahih ve esaslı eleştiriler getirmekte. Tasavvufun ortaya çıktığı ve tarikatların kurumsallaştığı süreçleri en ana hatlarıyla ortaya koyan bu eser İslam coğrafyasının muhtelif bölgelerinden verdiği zengin örnekler ile tasavvufi mistik anlayışın tarihsel arka plandaki güçlü dilini ve etkileyici görüntüsünü sağlam tahliller eşliğinde tasvir etmekte. Veli, mürşid, mürid, Cenab-ı Hakk’ın yüce isimleri, zikir, halvet, zühd, takva gibi daha çok sayıda tasavvufi kavrama ışık tutarken, şiir, edebiyat, musiki, yayıncılık, sanat gibi olguların sufizmle olan ilişkilerinin ilginç tezahürlerini vurgulamakta. Bütün bunlara ilaveten çağdaş dünyada tasavvufun sosyal bir olgu olarak dünyadaki konumu müstakil bir başlık altında işlenmekte. Tassavufu merak eden, anlamaya çalışan ve hatta bu olgu üzerine ilmi araştırmalar yapan her insanın sufizme yönelik bu “efrâdını câmi, ağyârını mâni” güzide çalışmayı muhakkak okuması gerektiğine inanıyoruz.

Editörün görüşü
Bu kitap tasavvuf olgusunu, sufizm literatürüne ve ruhuna ciddi anlamda vakıf olmuş bir Batılı araştırmacının olağanüstü entelektüel çabasının bir ürünüdür. Bir yandan İslam coğrafyasında tasavvuf tarihinin ilginç yansımaları anlatılırken bir yandan da Aydınlanma geleneğinden gelen Batı üniversitelerinin pozitivist menşeinin metafizik ve olağanüstü olaylara karşı yaklaşımı tenkit edilir. Yazar, tasavvufu teşkil eden hemen hemen her hususa temas etmek suretiyle sufizme dair teorik ve pratik hususları genel çerçevesiyle ama ilginç ayrıntılarıyla ele almıştır. Kitabı çekici kılan bir diğer özellik de yazarın yer yer başından geçen olayları örnek bir vaka olarak okurla paylaşmasıdır. Yazarın akademik araştırmacı kimliğine ilave olarak pek çok Müslüman sufi grubuyla bağlantısı olduğunu anlamak zor olmuyor.
En önemli cümle
Bu kitap hem sufizmi tasvir hem de şu anda onu çevreleyen tartışmalı konulara işaret etmek için tasarlanmış geniş bir incelemedir.
Bu kitap neden önemli
Sufizm İslam'ın Mistik Geleneğine Giriş adlı bu önemli yapıt tasavvuf olgusunu, doğuşunu, gelişimini ve yeryüzünde geçmişten günümüze kadar ki tezahürlerini ana hatlarıyla anlamak isteyenlere göre hazırlanmış bir muhtevaya sahiptir. Tasavvufun ortaya çıktığı tarihsel şartlar, tasavvufi terimler, kavramlar, önde gelen sufiler, tasavvufun müesseseleri olan tarikatların ve tekkelerin ortaya çıkışı oldukça ehliyetli bir şekilde işlenmiş. Sufizmi tenkit eden gerek oryantalist gerekse reformcu modernist İslami akımların eleştirileri izah edilirken, bu eleştiriler de ayrı bir şekilde tenkit edilmektedir. Tasavvufun zaman içerisinde teşekkül eden zikir, halvet, musiki, edebiyat gibi unsurlarla olan ilişkisi de nitelikli bir biçimde tahlil edilmiştir. Bu eseri cazip kılan bir özellik de tasavvufun çağdaş görünümlerine, Hindistan'dan Türkiye'ye, Mısır'dan Amerika'ya kadar tarikatlara, sufi akımlara ve sufi önderlere değinmiş olmasıdır.
Anahtar kelime
Tasavvuf, Tarikat, Müzik, kavvali, Sufizm, tasavvuf şiiri, Nimetullahilik

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
beyond-the-coral-reef-9786259445137.jpg

Beyond The Coral Reef

Muhyiddin Shakoor
Sufi Kitap
275.00 TL
Yeni
gelenegin-pesinde-9786257949996.jpg

Geleneğin Peşinde

Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap
175.00 TL